Vlaams agentschap voor personen met  een handicap

Wij zijn als dienstverleningscentrum erkend door het Vlaams agentschap voor personen met  een handicap.

Op de website voor personen met een handicap vindt u in de hoofdrubriek ‘Over het VAPH’ informatie over de doelgroep, dienstverlening en werking van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Ook de geschiedenis en de huidige structuur van het agentschap komen er aan bod.

Ga naar Over het VAPH (website van het VAPH).

Jouw persoonlijk dossier

U vindt er tevens informatie over mijn.vaph.be. Via deze applicatie kunnen personen met een handicap hun persoonijk dossier raadplegen en een aantal opties beheren.

Charter collectieve rechten en plichten

Elke dienst en voorziening van het VAPH is verplicht om een charter collectieve rechten en plichten op te stellen. Het charter is een algemene overeenkomst met info en afspraken die voor iedere cliënt van toepassing zijn. Je vindt er ook heel wat informatie over wat je van Klim mag verwachten.

Het charter beschrijft de dienstverlening, de voorwaarden voor de opvang en begeleiding en hoe en onder welke omstandigheden de ondersteuning kan worden stopgezet. Het charter geeft ook info over de mogelijkheden tot inspraak en over de manier waarop je bemerkingen, suggesties en klachten kan formuleren.

Het charter krijgt jaarlijks een update. Elke cliënt mag wijzigingen voorstellen. De nieuwe versie wordt telkens besproken op en goedgekeurd door de gebruikersraad.

 

Hierbij vind je het charter collectieve rechten en plichten van Klim en de bijlagen.