RTH – Beperkte ondersteuning

Minderjarigen en volwassenen

Zowel minderjarigen als volwassenen kunnen bij Klim vzw terecht voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH).


Zonder erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Dit is een vorm van ondersteuning die je kan krijgen, zonder dat je over een erkenning van het VAPH moet beschikken. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Een vermoeden van handicap volstaat om ondersteuning te krijgen.


Beperkt in tijd, freqentie en duur

Het is een ondersteuning met beperking in tijd, frequentie en duur.

Een aantal personen met een beperking hebben maar af en toe nood aan ondersteuning. Vaak is beperkte hulp voldoende om een zelfstandiger leven te leiden. Beperkte hulp kan er ook voor zorgen dat mantelzorgers of familieleden even minder belast worden.


Vraaggestuurd

RTH is vraag-gestuurd, makkelijk bereikbaar en stelt mensen met een beperking op een eenvoudige manier in staat deel te nemen aan de samenleving.


Voorwaarden

Je kan van RTH gebruik maken onder de volgende voorwaarden:

  • Je bent een persoon met een (vermoeden van) handicap
  • Je woont in Vlaams-Brabant of Brussel
  • Je krijgt nog geen ondersteuning van het VAPH.

Welke ondersteuning kan binnen RTH?

  1. Individuele ondersteuning: bij de cliënt thuis (mobiel) of in Klim (ambulant).
  2. Dagondersteuning: zoals dagbesteding, vrije tijdsinvulling- en dagopvang.
  3. Woonondersteuning: een korte periode overnachten in onze voorziening.
  4. Outreach: we ondersteunen ook andere diensten, zoals thuisdiensten, diensten voor maatschappelijk werk, enz.

​Dag- en woonondersteuning, mobiele en ambulante ondersteuning kunnen binnen RTH  gecombineerd worden zolang je het vastgestelde maximum aantal dagen en begeleidingen per jaar niet overschrijdt.

Meer informatie over Rechtstreeks Toegankelijke Hulp vind je op de website van het VAPH, www.vaph.be


RTH- info bij Klim vzw:

Ingrid Smedts: bel 02 467 03 62 of mail

Maaike Verboom: bel 02 711 53 68 of mail