Binnen de dagbesteding van De Klink streven we verschillende doelstellingen na en zetten we in op verschillende terreinen. We bieden de interne en externe cliënten zinvolle activiteiten aan, aangepast aan hun mogelijkheden en interesses.

We beschikken we over een wol-, tuin-, hout- en semi-industrieel atelier. Er worden wekelijks allerlei muzikale, culturele, creatieve, culinaire-  en sportactiviteiten voor jong en oud georganiseerd. We hebben oog voor het onderhouden en stimuleren van vaardigheden. Enkele cliënten helpen ook mee in de keuken of hebben een kleine taak binnen de administratie. Ook in de leefgroepen worden dagactiviteiten georganiseerd, zoals het bespreken van de actualiteit, wandelen, fitness en belevingsactiviteiten. De nadruk ligt op zinvol bezig zijn, samenwerking, ontwikkeling, beleving. We stimuleren participatie van de cliënten in de werkgroep inspraak.

Voor ouderen en cliënten met een grotere zorgvraag zijn er binnen- en buitenshuis rustige activiteiten in onze seniorenwerking. De nadruk ligt hier op comfort, welbevinden en het onderhouden van de persoonlijke mogelijkheden.

We zetten in op samenwerkingsverbanden. Wekelijks zijn er uitwisselingen van cliënten met Ons Tehuis Brabant in Kampenhout en De Ark in Haren. Bewoners hebben waar mogelijk buitenhuisjobs, en werken dan als vrijwilliger in De Werkplaats te Herent, in een woonzorgcentrum, in pluktuin De Klepper, bij Colruyt, bij de politie van Vilvoorde of bij Art Nivo in Strombeek. We werken samen met het Gemeenschapscentrum De Linde aan een theaterproject. Sommige bewoners volgen vormingen of opleidingen van Open School.

We stimuleren de cliënten om hun eigen rol op te nemen binnen de maatschappij. Zo ruimen we regelmatig zwerfvuil op in de buurt, of houden we de cafetaria open in een zorgcentrum.

We doen dit niet zonder de hulp van vele vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank.