Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking. Naast een verstandelijke handicap hebben sommigen ook complexe medische problemen, zoals epilepsie of andere chronische aandoeningen. Bijkomende aandoeningen zoals autisme of verwante contactstoornissen, gedrags- of psychische problemen komen eveneens voor.

De ondersteuning

Huis Michielsheem biedt de bewoners een thuis waar ze kunnen wonen, waar ze geborgenheid ervaren, houvast en ruimte kunnen vinden voor het invullen van eigen behoeften en mogelijkheden. Kansen tot contact en relatievorming worden optimaal benut. We leggen de nadruk op de bevordering van het welbevinden en de aanvaarding van de eigenheid van ieder van onze bewoners.

De dagelijkse verzorging en de gewone huishoudelijke activiteiten verlopen in een huiselijke sfeer. De begeleiders zorgen voor een zinvolle dagbesteding en een aangename ontspanning. Hierbij bieden we de bewoners zowel in huis als erbuiten een waaier van mogelijkheden aan zoals sensopathische activiteiten, paardrijden, dierenbeleving, zwemmen, creatieve activiteiten … Ze gaan regelmatig winkelen, op uitstap of genieten van feestjes.

We willen naar buiten treden om de samenleving met onze bewoners te laten kennis maken en in de omgeving waardering voor de eigenheid van de bewoners aan te moedigen. We trachten zoveel als mogelijk inclusief te werken. We willen het netwerk van de bewoner versterken en samen zorg dragen.

Het team van begeleiders werkt samen met kine, ergo, logo, diëtiste, verpleegkundigen, artsen en interne ondersteunende diensten. De zorg voor de bewoners is continu: 24 uur op 24 uur, alle 365 dagen van het jaar.

Adres

Huis Michielsheem is gelegen in een groene omgeving niet ver van het dorpscentrum van Dilbeek met diverse voorzieningen in de omgeving.

Huis Michielsheem, Kasterlindenstraat 253, 1700 Dilbeek

 

 

.Contact

Ingrid Smedts, maatschappelijk werkster
ingrid.smedts@klim-vzw.be
Tel. 02 467 03 62

Ellen Weymeersch, coördinator huis Michielsheem
ellen.weymeersch@klim-vzw.be
Tel. 02 467 03 60