Klim vzw heeft zowel een klachtenreglement als een klokkenluidersregeling. 

  • Wenst u een klacht in te dienen, dan kan dit steeds door deze te richten aan onze directeur, katharina.casteur@klim-vzw.be. 
  • U kan ook een melding maken bij meldingen@klim-vzw.be. Deze melding kan naar wens anoniem behandeld worden. De melding zal in dit geval opgevolgd worden door onze kwaliteitscoördinator. 

Deze procedures dienen als intern meldingskanaal waaraan iedereen een melding kan doen. Het is onze opzet dat een onpartijdige persoon de meldingen kan behandelen en binnen een opgelegde termijn zal reageren. De meldingen worden geregistreerd, mogen anoniem gebeuren. De bescherming van de melder wordt gewaarborgd.