Missie

Klim vzw biedt personen met een verstandelijke beperking, al dan niet inwonend, een warme, veilige plek om te wonen en te werken. We vertrekken van ieders levensverhaal en eigenheid en gaan respectvol samen op pad. We nemen het welzijn en de gezondheid van elke zorgvrager ter harte. We geven ruimte zodat ieder zijn of haar mogelijkheden maximaal kan benutten en bieden een zinvolle daginvulling. Het principe van solidariteit is de basis van onze werking. 

Visie 

We maken onze missie waar door samen met de zorgvrager en zijn/haar netwerk te zoeken naar een gepaste ondersteuning en leefomgeving die zo nauw als mogelijk aansluit bij zijn/haar noden en wensen.

We zetten in op transparantie en inspraak van zorgvragers, familie & het ruimere netwerk, personeel en vrijwilligers, dit zowel in onze dagelijkse werking, als in de organisatie en het bestuur.  

We bieden

 • een levenslange thuis met aangepaste en evoluerende ondersteuning. We bouwen aan duurzame relaties binnen de leefgroep.
 • een fijne dagbesteding met belevingsgerichte activiteiten of deelname aan een begeleide werksituatie.
 • deskundigheid op (para)medisch, ortho-agogisch, sociaal, administratief en financieel vlak.
 • een kleinschalige leefomgeving in een aangepaste en moderne infrastructuur. Zo beschikt elke bewoner over een eigen ingerichte kamer.
 • gezonde en lekkere voeding.
 • aandacht en ruimte voor beweging.
 • een partnerschap met familie en vrienden: zij blijven een belangrijke partner in het levensverhaal van de zorgvrager. We betrekken hen in het dagelijkse leven en de bijzondere momenten via verschillende kanalen.
 • een personeelsbeleid gebaseerd op talenten, competenties en engagement. We geven kansen op verdere ontwikkeling.
 • een vrijwilligerswerking op maat en ritme van zorgvrager en vrijwilliger.
 • een warme wisselwerking tussen de buurt en Klim vzw.

We staan voor

 • warmte en vriendelijkheid in een huiselijke sfeer
 • respect voor elkaar
 • positieve betrokkenheid
 • empathie
 • integer, eerlijk en oprecht zijn.