KLIM wil de ouders en de familie van de bewoner een belangrijke plaats geven in de totale zorg voor hun kind/familielid. Na de uithuisplaatsing blijven zij immers verantwoordelijk voor hun familielid.

Ouders en familie zijn partners in de zorgverlening en zijn op elk moment van de dag welkom. Zij krijgen open en volledige informatie over het wel en wee van hun familielid en worden uitgenodigd op de evolutiebespreking. De betrokkenheid hoeft zich niet te beperken tot de zorgverlening alleen. Via de gebruikersraad kunnen ouders mee werken aan het (kwaliteits)beleid van KLIM.

De gebruikersraad

De gebruikersraad is samengesteld uit ouders of familieleden van bewoners uit de verschillende leefgroepen. Zij verzamelen ideeën en opmerkingen van bewoners en hun familie. Daarna leggen zij ze voor aan de gebruikersraad en de directie. Regelmatig worden ouders en familie uitgenodigd op bijeenkomsten en speciale activiteiten.