Wonen in een huiselijke sfeer

In een rustige omgeving, in de nabijheid van het dorpscentrum van Diegem, wonen een aantal bewoners samen in ons comfortabel en aangepast tehuis. In elke leefgroep verblijven zeven tot tien bewoners in een huiselijke sfeer. De leefgroepen zijn heterogeen samengesteld qua leeftijd, geslacht en niveau van handicap. Minder mobiele bewoners en senioren wonen op het gelijkvloers. De actievere, jongere bewoners zijn gehuisvest op de verdiepingen.

Zinvolle dagbesteding

De begeleiders zorgen voor een zinvolle dagbesteding en een aangename ontspanning. Hierbij bieden we de bewoners zowel in huis als erbuiten een waaier van mogelijkheden aan zoals een werksituatie met een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Zoals in elk gezin gaan zij regelmatig winkelen, op uitstap, sporten, met vakantie of zijn er feestjes.

Bewoners

Wij bieden zorg en dagbesteding aan 50 volwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke handicap, met eventuele bijkomende problemen.

In huis De Klink wonen mannen en vrouwen met een matig of ernstig verstandelijke handicap. Zij hebben uiteenlopende mogelijkheden en beperkingen. Naast een verstandelijke beperking hebben sommigen ook medische problemen. Bijkomende handicaps, zoals lichamelijke of zintuiglijke handicaps, gedrags- of psychische problemen komen eveneens voor.

Huis De Klink richt zich bij voorkeur tot Nederlandsta­lige personen met een erkenning voor een bezigheids- of eventueel nursingtehuis uit de regio Vlaams-Brabant en het Brussels hoofdstedelijk gewest vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Huis De Klink biedt de bewoners een thuis, waar we respectvol werken aan een waardevolle toekomst aangepast aan de individuele behoeften en mogelijkheden van elkeen.

Zorg en betrokkenheid

We bieden hen levenslange opvang, een aangename woonomgeving, individuele aandacht, emotionele ondersteuning zodat een vertrouwensrelatie tot stand kan komen, inspraak over wonen werk en vrije tijd…

De zorg voor onze bewoners is continu: 24 uur op 24 uur, alle dagen van het jaar.