COVID-tests: negatief!

Beste ouders, familie, vrienden,
naar aanleiding van de verruimende besmettingscijfers en de nieuwe lockdown werden alle personeelsleden in De Klink en Michielsheem eind oktober getest. Al deze testen waren negatief!
Omdat er één bewoonster in Huis Michielsheem extern besmet geraakte en er ook een mogelijke besmetting was door een externe medewerkster werden opnieuw alle personeelsleden in Michielsheem maar ook alle bewoners die mogelijk in contact gekomen waren met een mogelijke bron van besmetting afgelopen weekend opnieuw getest. Ook hier waren alle testen negatief.
Dat betekent dat beide huizen de bezoekregeling zoals reeds doorgegeven op 30 oktober verder kunnen hanteren en dat er dus ook in Michielsheem weer bezoek mogelijk is!