Mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) hebben veel ondersteuning nodig bij alle aspecten van het dagelijks leven. Omdat zij een ontwikkelingsleeftijd hebben die in veel gevallen dat van een peuter benadert, stelt dit zeer specifieke eisen aan de woonomgeving van deze cliënten.